อิหร่าน 14-0 กัมพูชา

ไฮไลท์ฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลื…

ออสเตรเลีย 5-0 เนปาล

ไฮไลท์ฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลื…

จีน 7-0 กวม

ไฮไลท์ฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลื…

ไฮไลท์ฟุตบอลโลก 2022 อินโดนีเซีย 0-3 ทีมชาติไทย

ไฮไลท์ฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลื…

ไฮไลท์ฟุตบอลโลก 2022 มาเลเซีย 1-2 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ไฮไลท์ฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลื…

ไฮไลท์ฟุตบอลโลก 2022 เมียนมาร์ 0-2 ญี่ปุ่น

ไฮไลท์ฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลื…

ไฮไลท์ฟุตบอลโลก 2022 เติร์กเมนิสถาน 0-2 เกาหลีใต้

ไฮไลท์ฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลื…

ไฮไลท์ฟุตบอลโลก 2022 คูเวต 0-3 ออสเตรเลีย

ไฮไลท์ฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลื…