ลงโฆษณา กับเว็บไซต์ฟุตบอล มาเชียร์บอล

เราบริการลงโฆษณาในรูปแบบแบนเนอร์ ในเว็บไซต์ มาเชียร์บอล เว็บไซต์สำหรับคนนรักฟุตบอล ที่ได้รวบรวมข่าว ไฮไลท์ วิเตราะห์ฟุตบอล ก่อนแข่งและหลังแข่ง

สามารถดูสิถิติผู้เข้าชม ว่าเมื่อคุณลงโฆษณาแล้วจะคุ้มหรือไม่ สามารถดูได้ที่ตัวนับสถิิติที่ด้านล่างเว็บไซต์

ลงโฆษณากับมาเชียร์บอล

ราคาลงโฆษณามีตามตำแหน่งต่อไปนี้นี้

A1 ตำแหน่ง บนสุดหน้าเว็บไซต์ ขนาด 728×90 แสดงทุกหน้า 20000 บาท/เดือน
A2 ตำแหน่ง ก่อนคอนเท็นต์ ขนาด 728×90 แสดงทุกหน้า 30000 บาท/เดือน
A3 ตำแหน่ง กลางคอนเท็นต์ ขนาด 728×90 แสดงทุกหน้า 20000 บาท/เดือน
A4 ตำแหน่ง หลังคอนเท็นต์ ขนาด 728×300 แสดงทุกหน้า 10000 บาท/เดือน

สัญญาลงโฆษณา ระยะเวลา 2 เดือน (จ่ายเต็มจำนวนก่อนลงโฆษณา)

ติดต่อลงโฆษณาได้ที่ เพจ www.facebook.com/Macheerballdotcom