"แฮร์ริงตัน" เชิญ "แต้ว สุดาพร" พร้อมเพื่อน ยืนบนโพเดียมเหรียญทอง ร่วมเป็นผู้ชนะด้วยกัน


โมเมนต์ประทับใจ “เคลลี่ แอนน์ แฮร์ริงตัน” นักชกหญิงชาวไอร์แลนด์ เจ้าของเหรียญทอง รุ่น 60 กก. เชิญ “แต้ว สุดาพร” – 2 นักชก ยืนบนโพเดียมเหรียญทอง ร่วมเป็นผู้ชนะด้วยกัน
#quotแฮรรงตนquot #เชญ #quotแตว #สดาพรquot #พรอมเพอน #ยนบนโพเดยมเหรยญทอง #รวมเปนผชนะดวยกน