เเฟนลูกยางเฮ "หน่อง ปลื้มจิตร์"ขยายสัญญาอีก2ปี ช่วย"สุพรีม ชลบุรีฯ"


“หน่อง” ปลื้มจิตร์ ถินขาว ตัดสินใจขยายสัญญากับ โลมาสีชมพู สุพรีม ชลบุรี-อี.เทค ออกไปเป็นเวลา 2 ปี
#เเฟนลกยางเฮ #quotหนอง #ปลมจตรquotขยายสญญาอก2ป #ชวยquotสพรม #ชลบรฯquot