"เมย์ รัชนก" เปิดใจครั้งเเรก สูญเสีย"คุณเเม่คำผัน" ทุกอย่างเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิด


ผลชันสูตรคุณเเม่คำผัน เเม่ของ เมย์ รัชนก ออกเเล้ว เสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน เนื่องจากมีอาการหลอดเลือดหัวใจตีบ
#quotเมย #รชนกquot #เปดใจครงเเรก #สญเสยquotคณเเมคำผนquot #ทกอยางเกดขนแบบไมคาดคด