เปิดใจ เจริญศักดิ์ ปีกตัวเก่งช้างศึก หลังมีชื่อติดโผลุ้นดาวรุ่งยอดเยี่ยมเอเชีย2020


จริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ ปีกของทีมชาติไทย และสมุทรปราการ ซิตี้ เปิดใจหลังมีชื่อติดโผลุ้นรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของเอเชีย ประจำปี 2020
#เปดใจ #เจรญศกด #ปกตวเกงชางศก #หลงมชอตดโผลนดาวรงยอดเยยมเอเชย2020