ส.บอลฯพบหลักฐาน เชิ้ตดำไทยลีก3มีพฤติกรรมล็อคผล รับงานช่วยบางสโมสรเเลกค่าตอบเเทน


ส.บอล แจ้งความกองปราบ ผตส.ไทยลีก 3 โซนภาคใต้ มีพฤติกรรมล็อคผลการแข่งขัน
#สบอลฯพบหลกฐาน #เชตดำไทยลก3มพฤตกรรมลอคผล #รบงานชวยบางสโมสรเเลกคาตอบเเทน