"น้องกัปตัน"เเม่นปืนวัย17ปี จบอันดับ20 นายก ส.ยิงปืนฯ รับยังห่างไกลที่จะคว้าเหรียญ


อิสรานุอุดม ภูริหิรัญพัชร์ นักแม่นปืนหนุ่มไทยวัย17ปี ยิงทำคะแนนได้ 570-13X ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไป โอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่32 “โตเกียว2020”
#quotนองกปตนquotเเมนปนวย17ป #จบอนดบ20 #นายก #สยงปนฯ #รบยงหางไกลทจะควาเหรยญ